PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Potrivit Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date orice persoană fizică are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Drepturile clientului

Dreptul la informare și acces: clientul are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): persoanele vizate au dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie șterse și să nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care persoanele vizate și-au retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care acestea se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora nu este conformă cu legislația în vigoare.

Dreptul de opoziție: clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri sau în scopul marketingului direct. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a depune plangere: în situaţia în care consideră că datele nu au fost prelucrate conform legii clientul poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtamantul clientului/utilizatorului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE MSDV STEEL GROUP S.R.L

MSDV STEEL GROUP S.R.L prelucrează date cu caracter personal, (numele, prenumele, sexul, adresa, e-mail, telefon, etc.) existente în contractele în care MSDV STEEL GROUP S.R.L este parte sau cele existente în documentele/informările/solicitările transmise de către utilizator/colaborator.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul legii, prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii de către MSDV STEEL GROUP S.R.La obligațiilor asumate pe tot parcursul derulării contractului de furnizare/prestare sau a colaborării, potrivit legislației specifice.

Scopul constituirii bazei de date a MSDV STEEL GROUP S.R.L îl reprezintă încheierea și executarea contractelor de furnizare/prestare a serviciilor pe care compania este autorizată să le presteze, emiterea facturilor pentru serviciile prestate, recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, dar și soluționarea petițiilor/solicitărilor clienților/utilizatorilor și acordarea asistenței în legătură cu activitatea desfăşurată de MSDV STEEL GROUP S.R.L.

De asemenea, MSDV STEEL GROUP S.R.L prelucrează datele personale ale clienților proprii, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru informarea clienților, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare).

Datele cu caracter personal pe care le colectam automat

Cand vizitezi site-ul www.msdvsteelgroup.ro colectam automat anumite informatii, care includ, dar nu se limiteaza la adresa ta IP, informatii cookie, mai exact data si ora la care ai accesat serviciile noastre, hardware-ul, software-ul sau browser-ul pe care le folosesti si informatiile despre sistemul de operare al computerului tau, cum ar fi setarile privind limba si locatia de unde accesezi serviciile noastre.

MSDV STEEL GROUP S.R.L păstrează informațiile personale colectate pe perioada de desfășurare a activității societății utilizând politici și proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securității acestor date.

Refuzul dumneavoastră nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare determină imposibilitatea furnizării serviciilor sau produselor contractuale.

În lipsa acordului dvs. expres MSDV STEEL GROUP S.R.L nu utilizează datele dv. personale în scop de publicitate, de promovare a produselor și serviciilor, de cercetare de piață sau de statistică, în numele operatorului sau al unui terț.